click to enable zoom
searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next

Advanced Search

€ 150 to € 2.000.000

We found 0 results. View results
Advanced Search

€ 150 to € 2.000.000

we found 0 results
Your search results

Sa kohë na duhet për të blerë një shtëpi.

Posted by Altin on June 15, 2020
| 0


Për blerësit e shtëpive dhe blerësit e herës së parë në veçanti , procesi i blerjes së një shtëpie të re mund të duket si një aferë e gjatë, e tërhequr. Nuk është e pazakontë që ajo të zgjasë rreth gjashtë muaj nga fillimi i vizitave në pronë, dhe nëse ka vonesa në çdo fazë të procesit, atëherë mund të zgjasë edhe më gjatë.
Mund të jetë zhgënjyese ndonjëherë, por ndonjëherë mund të duket sikur asgjë nuk po ndodh, në të vërtetë ndodhin shumë pasi agjentët e pasurive, ndërmjetësit e hipotekave, huadhënësit, avokatët dhe anketuesit bëjnë përpjekjet e tyre për t’ju ndihmuar në blerjen e shtëpisë suaj. Do të bëjmë një përmbledhje të afatit kohor të blerjes së shtëpisë dhe do t’ju japim një ide se çfarë të prisni në çdo fazë.

-Gjetja e pronës së duhur dhe bërja e një oferte.
Pasi të keni përcaktuar se sa ju jeni të gatshëm të investoni, është koha të filloni të kërkoni pronën e duhur. Sa kohë do të zgjasë ndryshon shumë në varësi të një numri faktorësh siç është gjendja e tregut, sa shpejt dëshironi të lëvizni, dhe veçanërisht sa i sigurt jeni për atë që ju kërkoni. Kur ju të ndiheni të sigurt për zgjedhjen tuaj, është koha të bëni një ofertë zyrtare

Është normale që blerësit e shtëpive të marrin deri në tre muaj kohë që nga momenti i filllimit të kërkimit deri në bërjen e një oferte.

-Marrja e një hipoteke.
Në këtë fazë do t’ju duhet të kontaktoni një avokat për t’u marrë me anën ligjore të blerjes së pasurisë. Megjithëse huadhënësi (në qoftë se keni) do të organizojë vlerësimin e pronave , zakonisht është një ide e mirë të punësoni një anketues për të bërë një studim më të gjerë të pasurive, pasi kjo mund të ndihmojë në shmangien e problemeve shumë të kushtueshme më tej. Aplikimet për hipotekë mund të vonohen nga faktorë të ndryshëm, madje edhe më të vogla, kështu që është një ide e mirë të jeni të përgatitur për të siguruar ndonjë dokumentacion ose informacion që huadhënësi mund të kërkojë. Sigurohuni që të keni listat e kërkuara të pagave, deklaratat bankare dhe çdo informacion tjetër që mund t’ju nevojitet për të verifikuar të ardhurat tuaja. Është gjithashtu një ide e mirë të kontrolloni të dhënat e kreditit tuaj përpara se të aplikoni.

Pavarësisht nëse aplikoni për hipotekën tuaj drejtpërdrejt me një huadhënës ose përdorni një ndërmjetës hipotekash si ndërmjetës, zakonisht merr rreth një muaj nga bërja e aplikacionit për të marrë një hipotekë.

-Shkëmbimi i kontratave.
Kjo është faza ku aspektet juridike të procesit dalin në pah. Si ju dhe shitësi do të nënshkruani kontrata ligjërisht të detyrueshme që kryejnë transferimin e pronësisë së pronës. Ju gjithashtu do të vendosni për datën e përfundimit. Gjatë kësaj faze, avokati juaj do të ndjekë procedurat e nevojshme për Regjistrin e Tokës, këshillin vendor dhe shitësin për të bërë kërkime që kanë të bëjnë me statusin e pasurisë, pronësinë e saj, lejet e planifikimit, kufijtë e tokës etj. Finalizimi i kërkimeve dhe shkëmbimi i kontratave normalisht zgjat rreth një muaj.

-Përfundimi i blerjes.
Faza e fundit e blerjes së shtëpisë suaj të re do të përfshijë pagimin e depozitës dhe tarifat e çdo avokati . Hipoteka do të finalizohet dhe do te paguhet debiti i drejteperdrejte mujor i vendosur për hipoteken.

Zakonisht ka një afat katër javor nga shkëmbimi i kontratave deri në shkëmbimin e çelësave, megjithëse një afat kohor tjetër mund të aplikohet nëse dakortësohen blerësi dhe shitësi. Në datën e përfundimit hipoteka juaj e re do të fillojë, dhe ju mund të transferoheni në shtëpinë tuaj të re.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings

Open chat